Hypofrontaliteit nodig bij creativiteit

Posted on 20 november 2012

0Wakker je creativiteit aan
Lees hieronder gratis het pdf artikel uit vakblad Psyche en Brein van deze maand!! (met toestemming van Psyche en Brein, zij komen volgend jaar met een gratis online archief op hun site)

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek onderstreept de stelling dat de hersens -bij iedereen- feitelijk twee standen hebben:
1. een ongefilterde alpha golven visuele hypofrontale stand die nodig is voor creativiteit
2. een gefilterde stand, met beta golven en meer activiteit in de frontale cortex, nodig voor langdurige focus en ordening en filtering van info.

Uit een studie van Thomson-Schill uit 2011 blijkt dat hypofrontaliteit heel belangrijk is. De proefpersonen konden bij verminderde activiteit van de frontale cortex veel creatiever zijn en tot meer en betere oplossingen komen bij problemen. Bij een overactieve frontale cortex werd er te veel gefilterd en dingen teveel in de eigen context gelaten waardoor waardevolle opties niet gezien werden. De hersens schakelen bij hypofrontaliteit over op een meer visuele manier van denken, waarbij de visuele hersendelen juist meer activiteit laten zien.

De onderzoekers hopen in de toekomst hersentoestanden te kunnen stimuleren om zo probleemoplossende vaardigheden aan te wakkeren. (van ambtenaren tijdelijk adhd-ers maken)

Een verminderde prefrontale activiteit wordt door sites als PsyQ, GGZ, Thebusypeople en diverse nederlandse publicaties (in de school van Sandra Kooij) nogal eens gezien als ”afwijking” en reden tot medicatie. Adhd wordt gezien als ”stoornis” en in diverse folders over adhd wordt er gesproken over een ”verstoorde” activiteit van de prefrontale cortex.

Internationaal denkt men hier heel anders over. Onderzoekers zijn het er steeds meer over eens dat als er minder activiteit in de prefrontale cortex wordt gemeten, de proefpersonen dan juist een groter probleemoplossend vermogen krijgen, een voordeel dat soms opweegt tegen een verminderde filtering die een dergelijke hersentoestand met zich meebrengt.

Er is aldus bij adhd geen sprake van stoornis maar een onbalans. Men moet niet streven naar opheffing van deze ongefilterde alpha toestand maar naar een sturing en gebruikmaking ervan. (zoals adhd-ers ook sinds jaar en dag doen). Mensen die opgesloten zitten in een al te actieve en filterende cortex kunnen middels hersenstimulering leren creatiever te worden. Volgens de onderzoekers kun je middels alpha dan wel beta golven stimuleren en manipuleren, en de cortex veel of weinig activiteiten laten verrichten middels electrogolven en zo de gewenste stand bereiken. Dergelijk onderzoek spreekt erg tot de verbeelding.

Hieronder het ingescande artikel

Wakker je creativiteit aan door Evangelia G. Chrysikou in Psyche en Brein nr. 5 2012.

Wakker je creativiteit aan. Psyche en Brein

Posted in: onderzoek