Zeilen voor onderwijs

Posted on 25 oktober 2012

0Update:

De zeiljongens geven lezing op het dyslexi congres in Mallorca, 27 en 28 oktober.

Donaties voor het project Zeilen voor onderwijs via Giro 952954 tnv Claassen

 

 

Om aandacht te vragen voor alle 16.000 kinderen die in Nederland uitgesloten zijn van school, zeilen Hugo en Enrique Schillemans door Europa.

Zeilen voor onderwijs

Enrique en Hugo Claassen (zie Facebookblog), inmiddels vijftien en veertien jaar, zeilden op 24 augustus j.l. uit de haven bij Haarlem,  met hun zes meter lange First 21-1 . Ze zijn hoogbegaafd en dyslectisch en mochten niet doubleren in de brugklas VWO. De school hanteerde de regel dat blijven zitten in de brugklas niet toegestaan is, zelfs niet bij studieachterstand door een sterfgeval in de familie. De school was in de regio het meest gespecialiseerd in dyslexi waardoor andere scholen steeds terugverwezen naar de eerste school. Het enige aanbod tot onderwijs dat tot nu toe gedaan is is een vmbo school, maar die weigert de jongens omdat ze hoogbegaafd zijn.  De jongens zijn deze Kafkaanse situatie ontvlucht door internetonderwijs via de Wereldschool van IVIO te volgen. Hun vader houdt een oogje in het zeil en vaart in een andere boot naast hen.

Voor de moeder, Annelies Schillemans (haar blog Telegraaf)daarentegen is de nachtmerrie van bureaucratie nog steeds niet voorbij. Hoewel de ouders een eerdere rechtszaak wonnen en vastgesteld werd dat hen vanuit de Leerplicht niets te verwijten was, werden de jongens op 22 oktober j.l. gesommeerd aanwezig te zijn bij een gesprek voor een onderzoek door weer een instantie. Toen zij meldde dat de jongens niet op het gesprek aanwezig konden zijn, omdat die zich momenteel in de golf van Biskaye bevinden, ontving zij een brief waarin zij beschuldigd werd ”niet mee te werken”. Zij heeft inmiddels een advocaat in moeten schakelen.

De kafkaanse situatie waarin Moeder Schillemans leeft is het voortdurend opgeroepen worden te verschijnen op gesprekken en zich juridisch te moeten verdedigen tegen hun aantijgingen.  Ze had gesprekken bij de volgende instanties:

  • Kinderbescherming, vier gesprekken
  • Jeugdzorg
  • Leraren
  • Schoolbesturen
  • Leerplichtambtenaren
  • Het”Samenwerkingsbestand” (=overkoepelend orgaan van schoolbestuurders uit de regio die voor passend onderwijs moeten zorgen).

Dit soort gesprekken met instanties gingen nauwelijks over het belang van haar zonen. De diverse ambtenaren hielpen niet bij het vinden van een oplossing. De instanties richten hun pijlen tegen haar, en men speelde zelfs op de persoon, en niet oplossingsgericht, maar vijandig. Haar strijd duurt nu al drie jaar en er zijn vele rapporten en onderzoeken en rechtszaken gedaan, maar niet oplossinggericht. Even was er de hoop dat de aantijgingen jegens haar zouden stoppen nadat ze de rechtszaak won, maar men gaat onverminderd door.

De Ombudsman schreef vorig jaar in het rapport ‘‘Hoera ik ga weer naar school””  dat er in Nederland duizenden kinderen geweigerd worden door scholen. In dit onderzoeksverslag van 2011 signaleert men al het probleem waarmee de familie Schillemans nu te maken heeft.  De leerplicht ambtenaar staat te weinig aan de kant van de kinderen en ouders zo concludeert het rapport. Er zijn voldoende instanties die rapporten schrijven als het misgaat, maar geen van de instanties richt zich op kwaliteit van het onderwijs, het belang van het kind, en denkt pragmatisch mee aan een oplossing. De ombudsman signaleert zelfs soms een kwalijke rol van instanties, die de uitsluiting van kinderen verder verergeren. De ombudsman ziet de rol van leerplichtambtenaar in sommige gevallen als niet constructief en laakt het gebrek aan probleemoplossend vermogen. Men maant gemeentes aan actie te ondernemen aangezien de leerplichtambtenaar onder diens verantwoordelijkheid valt. Er wordt in dit rapport geschat dat in Nederland wekelijks honderden kinderen onnodig van onderwijs uitgesloten worden en dit aantal neemt toe en niet af.

Stichting IVIO springt in dit gat. Zij voorzien de thuiszitters digitaal van lesstof,  legt examens af en controleert huiswerk. Daar hangt een prijskaartje aan: tot 6000 euro per kind per jaar. Het IVIO geeft digitaal ook voortgezet onderwijs op bijvoorbeeld kinderen op eilanden van Nederlandse (voormalige) antillen, aan autisten die niet tegen drukke klassen kunnen, of  kinderen in inrichtingen of langdurig chronisch zieken. Maar triest genoeg volgen kinderen in Nederland steeds vaker thuis onderwijs vanwege redenen waarvoor het IVIO onderwijs niet bedoeld is: Vanwege extreem pestgedrag en agressie op school, zo blijkt uit het onderzoek van de Ombudsman. Ook de fusiedrift van het hoger onderwijs heeft onbedoeld als bijverschijnsel dat er meer kinderen buiten de boot vallen. Hoogbegaafden zijn relatief wat meer vertegenwoordigd in de groep kinderen die noodgedwongen thuis leert.

De site www.sailingforeducation.com wordt gerepareerd. Doordat de jongens nogal wat stormen moesten trotseren, (voor de kunst van Engeland jkwamen zij terecht in een windhoos) en doordat hun Ipad niet helemaal samenwerkt met het uploadprogramma van de site, zijn al hun filmpjes die ze onderweg maakten nu nog niet te zien, maar hou de site in de gaten. Misschien dat hun moeder dit weekend wat extra digitale apparatuur kan invliegen zodat het ook digitaal weer vlot trekt.

MEDIA: Zeilen voor onderwijs  Een Vandaag interview tijdens voorbereidingen op 25-7-2012.