Lek EPD: Vernietigingsverzoek enige mogelijkheid op korte termijn

Posted on 20 februari 2012

0


Het is niet mogelijk op korte termijn om het EPD (electronisch patientendossier) lek te dichten (Vertrouwelijke gegevens onveilig doordat honderden mensen in het EPD kunnen, zie eerder artikel op deze site lek bij Altrecht).

Uit het overleg tussen de geneesheer directeur Altrecht, Clientenbond Utrecht en ADDLeaks over het EPD lek dd 13 februari j.l., volgt het volgende advies:

Heeft u een dossier bij Altrecht of de laatste vijf jaar gehad? Dan kunt u een vernietigingsverzoek in dienen:

Vernietigingsverzoek: Clienten kunnen schriftelijk een vernietigingsverzoek indienen bij de geneesheer directeur: De heer M. Roeten, Dolderseweg 164 (Deltahuis) Den Dolder.  Hierbij dient u een kopie van uw identiteitsbewijs te voegen.
Dan zal de geneesheer directeur aan de behandelaar vragen of het verantwoord is het dossier te vernietigen.
Kerndossier. Naast het volledig vernietigen kunt u ook besluiten een klein deel van het dossier, een samenvatting te laten staan: een kerndossier.
Papieren dossier. Men kan ook vragen aan de behandelaar om het vertrouwelijkste deel van het dossier niet online te zetten in het EPD maar op papier bij de behandelaar te laten.

verslag EPD vergadering

Posted in: juridisch