Pelsser onderzoek over voeding en adhd

Posted on 13 januari 2012

1


Het is natuurlijk te prijzen dat wetenschappers eindelijk onderzoek doen naar de relatie voeding en adhd. Een mogelijk verband dat adhd-ers en met name add-ers zelf al tig jaar met elkaar bespreken op fora. Het onderzoek van Lidy Pelsser sloeg in als een bom: er bestond een verband tussen voedingsmiddelen en druk gedrag van kinderen. Dat de boosdoener niet suiker is, is eerder aangetoond. Maar wel zijn er overgevoeligheden en allergieen die per kind verschillend zijn.

Het verband tussen psyche en voeding werd voor het eerst bewezen door Elain Aron. Bij een onderzoeksgroep van vele duizenden mensen die meer dan eens een burnout in hun leven meemaakten, bleken veel meer allergieen voor te komen. Lichamelijke overgevoeligheid en mentale overgevoeligheid bleek sterk samen te vallen. Grote manke van Pelsser is dat ze dit baanbrekende en invloedrijke onderzoek van Aron niet meeneemt in haar voorstudie. Ze had dan uitkomsten in een andere context kunnen plaatsten. Aron omschrijft de HSP-ers: mensen die gevoeliger zintuigen hebben, meer allergieen bij voeding, huid of luchtwegen, diep nadenken over alles, meer geraakt kunnen worden door kunst of muziek en… vaker overspannen raken. Haar onderzoek is enorm grootschalig en de uitkomt overtuigend: het verband bestaat. De HSP-er bestaat. Add-ers zien zichzelf vaak als hsp-er. Niet elke hsp-er heeft een concentratieprobleem. Maar wel elke add-er is hsp. Een add-er is dus een hsp-er met een concentratieprobleem.

Allergieen en adhd: Dit verband komen we in andere vormen steeds tegen. Zelfs het middel Ritalin was oorspronkelijk bedoeld tegen bronchitus en astma (net als koffie zou een stimulerend middel moeten helpen op korte termijn luchtwegen te openen). Hoe kwam men erachter dat Ritalin hielp tegen adhd? Omdat er zoveel adhd-ers in die astma groep zaten!

Over Pelssers onderzoek:
Te kleine onderzoeksgroep, conclusies te breed getrokken, geen inzicht in al bekende allergieen bij adhd.

Het minimum aan respondenten voor een wetenschappelijk onderzoek moet honderd zijn. Anders zal een bedrijf als Nutella, dat Pelsser onder meer sponsorde, het niet kunnen citeren ”uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat… “. Maar dat is al direct de manke: N= 100 in totaal. Het is een dubbel blinde studie met 25 kinderen zonder adhd met dieet, 25 kinderen zonder adhd zonder dieet, 25 kinderen met adhd met dieet en 25 kinderen met adhd zonder dieet. Het klinkt allemaal heel mooi als je de onderzoeksresulaten mooi in grafieken neerzet. Waar het feitelijk op neer komt is dat 25 kinderen in plaats van chips en cola, nu rijst met vis te eten kregen. En toen veertig procent beter gedrag vertoonden. Maar… de controlegroep vertoonde ook een verbeterd gedrag: 30 procent. Dus voor zon kleine onderzoeksgroep is een verschil van 10 procent niet significant.

Temeer omdat de kinderen slechts 4 tot 7 jaar oud waren, veel te jong om zeker adhd vast te stellen. En ook de ”diagnose’ waarmee die adhd dan ”vastgesteld” werd is dubieus in dit onderzoek. Adhd wordt gedefinieerd met ”druk gedrag”. Feitelijk wordt gedrag gemeten en geen adhd. (Add komt helemaal niet voor bij Pelsser). Wat je feitelijk meet is een allergie die twee en een half kind voor tien procent drukker heeft gemaakt.

Het onderzoek kreeg grote mediabelangstelling. Van Volkskrant tot NRC tot vakbladen (hieronder kunt u het onderzoeksverslag downloaden in de Lancet).

Intrigerend is het artikel in weekblad Margriet over dit onderzoek. Wetenschappelijke details worden vermeden en er wordt ingezoemd op een gezin en de wanhopige pogingen het jongetje iets handelbaarder te krijgen. Dat is gelukt en ze zijn de onderzoekers eeuwig dankbaar. Het gaat over een jongetje dat heel druk en lastig was. Dan aan het RED dieet begon en daar een voor een een voedingsmiddel aan toe mocht voegen. Om zo te zoeken naar het voedingsmiddel waar hij zo druk van zou worden. De wildebras was inderdaad veel rustiger week na week een voorbeeldig jongetje. Tot brood en aardappels werden toegevoegd aan zijn dieet: meteen ging het mis en behalve dat het kind rond rende en schreeuwde, bleek het ook zo te zijn dat het jongetje zich ook niet lekker voelde. Mijn interpretatie van dit verhaaltje in Margriet is: gluten allergie.

(Hahahaha. Dat is zo grappig. Financierder Nutella is er veel aan gelegen om aan te tonen dat kinderen niet druk worden van suiker of chocola. Blijkt het brood te zijn. Hahaaha.)

Pelsser Lancet artikel 5 febr 2011

Posted in: Uncategorized