Rijvaardigheid: ‘Adhd staat gelijk aan alcohol promilage van 0,5’

Posted on 13 januari 2012

0


Adhd-ers die medicatie slikken en waarvan hun adhd dus geregistreerd staat, moeten een extra rijvaardigheidstest doen. De NVVP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) werd gevraagd overheden hierover te adviseren en vormde een commissie. Hoewel de tests voor adhd-ers nu nog bestaat, is het advies dat zij medio 2010 uitgaven negatief: adhd-ers zouden geen extra test hoeven doen. dat is mooi, maar het rapport werpt een wel heel genante blik achter de schermen van de NVVP.

Zo worden ADd-ers gemakshalve maar onder een kam geschoren met de adhd-ers. (zij slikken immers ook vaak methylfenidaat en ook hun rijvaardigheid zou worden beinvloed). Maar in het gehele rapport wordt alleen gesproken over ”impulsiviteit” als oorzaak van slecht rijgedrag. En dat terwijl ADD-ers juist niet impulsief zijn.

En er is nog een gedachtenfout. Op pagina 46 van het rapport probeert men adhd in de hersens uit te leggen, maar die informatie is onjuist.  Het moet zijn: Een gebrek aan dopamine zorgt ervoor dat informatie minder gefilterd wordt. De NVVP blijkt een vertekend beeld te hebben van add en adhd, en zich op verouderde en weerlegde onderzoeksrapporten te baseren.

Verder is bekend dat adhd-ers slechter hun aandacht kunnen houden bij monotome stukken, zoals terecht wordt opgemerkt in het rapport. Maar andersom is het ook zo dat als er plotseling iets de weg op schiet, adhd-ers juist sneller en acurater kunnen reageren. Onder extreme en acute omstandigheden verlamt de niet adhd-er omdat er dan teveel dopamine in de hersens is. En is de ad(h)d-er juist helder en heeft overzicht. De ad(h)d-er heeft onder monotome omstandigheden te weinig overzicht. Maar die balans is onder extreme omstandigheden juist precies goed. Terwijl de niet ad(h)d-er onder monotome omstandigheden precies goed zit in dopamine hoeveelheid, en onder invloed van adrenaline juist teveel dopamine heeft, en dan niet meer helder kan denken. Daarom zijn ad(h)d-ers juist oververtegenwoordigd bij beroepen als brandweer en eerste hulp (bron karin windt sadd.nl). Deze laatste factor wordt niet meegenomen in het advies, en de rol van dopamine wordt zowieso onjuist voorgesteld door de NVVP.

Dus: Wel taxichauffeur, maar geen lange afstands vrachtwagen chauffeur voor de adhd-er.

Concept richtlijn rijgeschiktheidNVVP030511

Nota bene: in de inleiding staat dat dit rapport niet openbaar gemaakt mag worden. ADDLeaks doet dat wel, omdat we volgens de WOB: Wet Openbaar Bestuur dit rapport wel mogen publiceren. Volgens de WOB is de NVVP zelfs verplicht dergelijke rapporten openbaar te maken. Zolang ze dat niet officieel doen, moeten we het doen met officieze lekken van infomatie. Niet zo chique NVVP!. De volgende keer gewoon op jullie site?