Masterthese uit Groningen ontrafelt adhd mythes

Posted on 7 december 2011

0


Gustaaf Bos beschrijft het ontstaan van adhd. Hij beschrijft hoe de pharmaceutische industrie steeds meer de hulpverlening aan zich verbond,  en het beleid omtrent adhd steeds verder werd losgekoppeld van onafhankelijke wetenschap. Ook het subsidieren van wetenschappelijk onderzoek door pharmaceutische bedrijven heeft de theorievorming omtrent adhd een ongewenste richting ingestuurd.

Bos behaalde zijn Master Psychologie bij de sectie Theorie en Geschiedenis al in oktober 2009. Maar zette onlangs zijn volledige these online. Het blad Deviant besteedde er recentelijk weer aandacht aan. Hieronder een link naar zijn verslag.

Bos studeerde af onder begeleiding: Prof. Dr. G.C.G. Dehue, zij schreef in 2008 het boek ”De Depressie Epidemie”. In het voorwoord verklaart hij dat hij ook zo’n soort boek wilde schrijven: over de explosieve toename en medicalisering van depressie. Maar dan voor adhd. Bos bestudeerde de geschiedenis van de ontwikkeling en de totstandkoming van de term adhd. En hoezeer zowel de hulpverlening als  onderzoeken worden aangestuurd wordt door de pharmaceutische industrie.

De scriptie is goed leesbaar en een verademing voor adhd-ers die het al wisten maar het nu eindelijk eens wetenschappelijk verhoord zien. Er bestaat geen enkele wetenschappelijke grondslag voor de pseudowetenschappelijke verhalen over adhd: Hersenstam of pre-frontale kwabben en hun veronderstelde misfunctioneren veroorzaken geen adhd. Punt.

Bos stelt zelfs dat men niet van een ”diagnose” adhd mag spreken, in wetenschappelijke zin, ondanks het feit dat heel hulpverlenend Nederland deze diagnose wel zo stelt. De vragenlijst die gebruikt wordt toont niet meer of minder aan dan dat: gedrag. Alle theorieen die een causaal verband leggen met het functioneren van hersens en adhd zijn nooit aangetoond.

Gustaaf Bos omschrijft het proces ”over groeiende toepassing van een normatief label en zijn transformatie tot een oorzakelijke entiteit.” En die transformatie heeft meer met politiek te maken dan met wetenschap.

De onafhankelijke wetenschap krijgt onvoldoende geld om te onderzoeken hoe de hersens dan wel werken. Al het geld gaat naar pseudo onderzoeken en met name bij adhd is er een wildgroei aan niet wetenschappelijke gefundeerd onderzoek.

Voor een diagnose moet eerst een stoornis zijn aangetoond waarbij er een oorzakelijk verband moet zijn gevonden tussen het probleem en de oorzaak. Dat is er bij adhd niet.

Bos ageert sterk tegen het ”onderzoek als marketinginstrument” en dat zovele wetenschappers zich hiervoor lenen. In deze tijd waarin psychologisch onderzoek steeds vaker wordt ontmaskerd als nep: mag ook gezegd worden hoeveel miljoenen de Ritalin industrie heeft gestoken in marketing in Nederland. Met name Vereniging Balans staat er gekleurd op. Deze ”patienten”vereniging (er werken nauwelijks adhd-ers) is opgericht door de pharmaceutische industrie en de gehele website is zelfs door hen voor duizenden euro’s betaald. Vervolgens staat de organisaties voor tonnen per jaar op de loonlijst van de farmaceutische bedrijven, ook nu nog. Desondanks krijgen ze daarnaast ook overheidssubsidie.

Overheden en officiele instanties zouden niet langer moeten samenwerken met deze organisaties.

download de masterthese via http://www.kwartiermaken.nl/publicaties/adhd-een-kinderziekte-gustaaf-bos

Posted in: onderzoek